பொது நூலக இயக்குநர்

தற்போதைய இயக்குநர்

திரு.க.இளம்பகவத், இ.ஆ.ப.,  

முந்தைய இயக்குநர்கள்

வ.எண் பெயர் காலம்
முதல் வரை
1 திரு.வே.தில்லை நாயகம் 31.07.1972 27.02.1981
2 திரு.எம்.ஆர்.நாராயணன் 28.02.1981 31.05.1981
3 திரு.எம்.சாம்பசிவம் 01.06.1981 03.06.1982
4 திரு.வீ.ஆனந்தராஜ் 04.06.1982 31.07.1983
5 திரு.ஜே.ஏ.இராயன் 01.08.1983 15.03.1984
6 திரு.எஸ்.வையாபுரி 16.03.1984 30.09.1984
7 திரு.ஜே.ஏ.இராயன் 01.10.1984 24.10.1984
8 திரு.கே.அன்சாரிபெய்க் 25.10.1984 31.03.1986
9 திரு.கே.கோபாலன் 01.04.1986 30.05.1986
10 திரு.வே.சிவஞானம் 30.05.1986 30.03.1988
11 டாக்டர்.சி.பழனிவேலு 30.03.1988 13.08.1992
12 திரு.வை.பழனிசாமி 13.08.1992 11.09.1992
13 திரு.க.அரங்கநாதன் 11.09.1992 30.01.1995
14 திரு.இரா.கண்ணன் 30.01.1995 11.06.1999
15 திருமதி.சீ.லட்சுமி 11.06.1999 16.07.2004
16 திரு.ப.குலசேகரன் 17.07.2004 31.05.2006
17 திரு.ந.ஆவுடையப்பன் (கூ.பொ.) 01.06.2006 22.06.2006
18 திரு.இரா.கண்ணன் 23.06.2006 04.09.2006
19 முனைவர்.இரா.பழனிசாமி 04.09.2006 28.03.2007
20 முனைவர்.பெ.பெருமாள்சாமி 29.03.2007 31.07.2007
21 திரு.வே.இரமணி 01.08.2007 31.03.2009
22 முனைவர்.க.அறிவொளி (கூ.பொ.) 01.04.2009 29.05.2009
23 முனைவர்.க.அறிவொளி 30.05.2009 21.09.2011
24 திரு.ச.அன்பழகன் 21.09.2011 14.05.2012
25 முனைவர்.ப.மணி (கூ.பொ.) 15.05.2012 31.07.2012
26 முனைவர்.வி.சி. இராமேஸ்வர முருகன் (கூ.பொ.) 01.08.2012 09.12.2014
27 முனைவர்.ச.கண்ணப்பன் (கூ.பொ.) 10.12.2014 10.01.2018
28 முனைவர்.வி.சி. இராமேஸ்வர முருகன் (கூ.பொ.) 11.01.2018 15.07.2019
29 திரு.P.குப்புசாமி (மு.கூ.பொ.) 15.07.2019 21.10.2020
30 முனைவர்.S.நாகராஜமுருகன் (மு.கூ.பொ.) 21.10.2020 24.09.2021
31 முனைவர்.ச.கண்ணப்பன் (கூ.பொ.) 24.09.2021 30.11.2021
31 முனைவர்.S.நாகராஜமுருகன் (மு.கூ.பொ.) 30.11.2021 27.1.2022